Zagađenje u mjesnoj zajednici Ričice

Posjetili smo Ričice, a kako tvrdi naš sagovornik, zbog zagađenja nastalog radom ArcelorMittala, to je najugroženija mjesna zajednica.

Mještani su prestali nadati se ugradnji filtera, koji bi trebali smanjiti emisiju štetnih čestica.

„Oni godinama govore da će ugraditi filtere, međutim, ništa još nisamo dobili. Najugroženije naselje je naše, Ričice, kao i Kanal“, rekao je za naš portal mještanin Ričica, Hasan Gluhić.

I u ovoj mjesnoj zajednici stanovništvo ne može da sadi i uzgaja voće i povrće, a u strahu su i za svoje zdravlje.

„Zagađenje smeta svima. Stvar je u tome da je neko izložen manje, a neko više. Najgore nam je za djecu, a ništa se ne preduzima. Voće i povrće koje je iznad zemlje ne uspijeva. Krompir može jer je u zemlji“ dodaje Hasan.

Jedino što ostaje mještanima je nada i čekanje da se ovaj dugogodišnji problem riješi.
(Ajna Nikontović)