Najava: Zakazana 12. sjednica Skupštine Zeničko – dobojskog kantona

Predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona, Ćazim Huskić, objavio je poziv za sjednicu koja će se održati 27. augusta 2019. godine (utorak), u sali 301, na trećem spratu Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za 12. sjednicu Skupštine ZDK, najavljen je sljedeći dnevni red:

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stručnoj službi Skupštine Zeničko-
dobojskog Kantona, predlagača Ćazima Huskića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.
2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine
3. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona:
a) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko –
dobojskog kantona prof. dr. Ferida Muhića
b) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona
Aldinu Kajmakoviću
c) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona
Sakibu Mahmuljinu
d) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona
Semiru Osmanagiću
e) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona
Amiru Brki
f) Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona
Salihu Jalimamu-posthumno.
4. Prijedlog Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata
5. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.
– Poslovnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.
7. Inicijativa Vedrana Kasera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i
dopune Zakona o osnovnoj školi.