Grad Zenica i NVO Caritas Švicarska, organizovali edukaciju za unapređenje poljoprivrede

Edukacija u sklopu projekta „Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini 2016 – 2020“ za pet odabranih korisnika, i projektnih aktivnosti „Proizvodnja jagode u niskim tunelima na području grada Zenice“, upriličena je danas.

Grad Zenica i Nevladina organizacija Caritas Švicarske osigurali su sredstva za ovu projektnu aktivnost, a cilj je unapređenje poljoprivrede. Planirano je da deset porodica bude obuhvaćeno projektom, ali ipak ih se samo šest prijavilo, a od toga jedno nije ispunilo potrebne uslove.

“Cilj ovog projekta je da pridonese boljem ekonomskom statusu porodica, a u nekim slučajevima i samozapošljavanje u poljoprivredi. Svi koji su prošli na projektu se bave poljoprivredom, imaju i druge kulture, tako da će ova kultura pridonijeti boljem statusu, nadam se uz dobar rod i dobar rad“, izjavila je Senada Sejmenović, stručni saradnik za poljoprivredu u Gradskoj upravi.
“Caritas Švicarske i Grad Zenica nastavljaju uspješnu saradnju sa projektima poljoprivrede. Već smo realizirali jedan uspješan projekat plasteničke proizvodnje. Danas nastavljamo sa projektom sadnje plantažne jagode, a ovo je početak pet proizvođača i nadam se da će u narednom periodu, u idućoj sezoni biti veći broj korisnika“, kazao je Adnan Jašarević, zamjenik projekt menadžera Caritas Švicarske.

Korisnici projekta se nadaju da će im ovo barem malo olakšati život i omogućiti da sebi ostvare prihode, od kojih će moći normalno živjeti.

“Penzioner sam i primanja su mi minimalna, dijete školujem i ovo će mi koristiti kako za moje lične potrebe, tako i za potrebe moje porodice“, rekao je Nazif Hodžić, korisnik projekta.

“Obzirom da sam na birou za nezaposlena lica, nadam se da će mi ovo pomoći da ojačam ekonomski, kako bi  moja porodica i ja mogli  preživjeti“, kazao je Izudin Šerić, korisnik projekta.

Grad Zenica i Caritas Švicarske planiraju nastaviti saradnju, te se nadaju da će ovakvi  projekti u budućnosti, poboljšati poljoprivredu i ekonomsku situaciju u Zenici. (Azra Dizdar)