Radovi na dionici Lokvine – Čajdraš

U okviru projekta rekonstrukcije dionice saobraćajnice Čajdraš – Lokvine, kao dio regionalnog puta prema Ovnaku, trenutno se izvode radovi na postavljanju kanalizacionih cijevi, koje finansira Gradska uprava Zenica.

“Ovo je prva faza postavljanja cijevi na dužini od oko 500 metara, a nakon što budu okončani radovi na fekalnoj kanalizaciji, svoj dio posla preuzet će Javno preduzeće VIK, na postavljanju vodovodnih cijevi”, podsjeća Edin Bijedić, iz Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Pri tome podsjeća da su do sada postavljene cijevi na dužnici od 215 metara, a u narednim danima potrebno je izgraditi nekoliko poprečnih prelaza, u dogovoru sa mjesnom zajednicom Lokvine.

Vrijednost radova je 36.000 maraka, pri čemu je Gradska uprava finansirala i nabavku materijala u iznosu od 250.000 maraka, za radove koje će izvoditi VIK.

Rekonstrukciju regionalnog pravca Čajdraš – Ovnak, dužine 9 kilometara, finansira Vlada ZDK, preko resornog ministarstva, odnosno Direkcije za ceste, pri čemu je za 2019. godinu, odobren iznos od oko 900.000 maraka, za dionicu Čajdraš – Lokvine. Isti iznos planiran je i za narednu godinu, odnosno nova dva kilometra.

Direktor Direkcije, Rasim Kovač podsjeća da je postavljanje cijevi za kanalizaciju, kao i vodovodnih cijevi, preduslov za početak radova rekonstrukcije dionice puta Čajdraš – Lokvine, te najavljuje da bi radovi mogli početi sredinom augusta tekuće godine.

Radovi će otpočeti na lokalitetu 200 metara udaljenosti od raskrnice u Čajdrašu u pravcu Lokvina, jer je u Čajdrašu predviđena izgradnja kružnog toka. (Šerif Babić)