Mujkanović: Domar u kantonu zarađuje više od inženjera u privatnom sektoru

Uprkos dobu godišnjih odmora, sindikalni aktivisti imaju pune ruke posla. Pred radnicima u metalskom sektoru i dalje je borba za dostojanstvene uslove rada i osnovna radnička prava.

Sindikat metalaca Zeničko – dobojskog kantona insistira prije svega na donošenju Zakona o uvezivanju staža, koji neće biti diskriminatoran za radnike u realnom, u odnosu na one zaposlene u javnom sektoru i koji će ukinuti praksu javnih poziva. Tu su i Zakon o uvezivanju staža, Zakon o štrajku i Zakon o zaštiti na radu.

„Loša zakonska rješenja i dalje ugrožavaju osnovna prava radnika u metalskom sektoru, koji su često taoci samovolje poslodavaca“, ukazuje Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko – dobojskog kantona. Posebno ih boli nesrazmjer između plata u privatnim i državnim preduzećima, koji bi trebalo da se ublaži donošenjem uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru.

„Neprihvatljivo je da domar u Kantonu zaradi više nego inžinjer u privatnom sektoru. Logično je da takvi uslovi nisu stimulativni. Ljudi, ukoliko se nisu u stanju izboriti za bolji položaj, ne samo da napuštaju firmu, nego i Bosnu i Hercegovinu“, ukazuje Mujkanović.

On podsjeća da je Zakon o radu iz 2015. praktično ukinuo kolektivne ugovore, koji su regulisali sva materijalna radnička prava, poput visine plata, naknada, toplog obroka, prevoza, koja Zakonom o radu nisu regulisana.

„Situacija je trenutno takva da su radnici u svega 20 posto privrednih subjekata zaštićeni kroz granske kolektivne ugovore, a svi ostali su prepušteni samovolji poslodavaca i njima prilagođenim pravilnicima o radu“, upozorava Mujkanović.

On dodaje da je već izvjesno vrijeme blokiran rad Ekonomsko – socijalnog vijeća za teritorij Federacije, te da Sindikat nije zadovoljan ni radom inspekcija. U Zeničko – dobojskom kantonu, prema sistematizaciji, trebalo bi da radi 11 inspektora, 7 ih stvarno radi, a samo jedan od njih, u oblasti zaštite na radu.

Beneficirani radni staž za radnike Koksare!

Prioritet u radu Sindikata ArcelorMittala trenutno je uvođenje beneficiranog radnog staža, posebno za one koji rade u najtežim uslovima. Zahvaljujući ovoj zakonskoj mogućnosti (u aprilu je stupio na snagu Pravilnik o utvrđivanju radnik mjesta za koja se staž računa sa uvećanim trajanjem, koji se između ostalog odnosi i na pogone crne industrije), radnici Koksare u Lukavcu su, na primjer, ostvarili pravo na beneficirani staž. To sa radnicima zeničke Koksare nije slučaj, jer uprava ArcelorMittala odbija da uputi odgovarajući zahtjev resornom ministarstvu.

„Nema kome se nismo obratili. Ostaje da na predstojećem sastanku sa menadžmentom kompanije uvidimo da li oni radnike zaista žele toga uskratiti. Ako je to slučaj, onda ćemo ići i u obustavu rada, ali moramo izdejstvovati beneficirani radni staž. Ne može radnik 40 godna raditi na ovakvim radnim mjestima“, kaže Zuhdija Kapetanović, predsjednik Sindikata kompanije ArcelorMittal, podsjećajući da je Željezara Zenica nekada imala mjesta sa beneficiranim radnim stažom, a i da je sada na snazi sistematizacija radnih mjesta i pravilnik, koji to predviđaju.

Zuhdija Kapetanović, predsjednik Sindikata ArcelorMittal

Sudbina radnika Željezare Zenica

Situacija za stotinjak radnika Željezare Zenica, koji su nakon proglašenog stečaja uglavnom na biroima rada, kreće se u pozitivnom smijeru. Željezara je uspjela prodati dio imovine, čime su se stekli uslovi za uplatu doprinosa za zdravstvo onima koji su stekli uslove za penziju. Nakon toga, trebalo bi da se uveže staž za 55 radnika Željezare, koji će time steći uslove za penziju.

Sve ostale obaveze prema radnicima ranije su izmirene, a izmiruju se i tekuće.

Tri hiljade članova Sindikata metalaca ZDK

Sindikat metalaca Zeničko – dobojskog kantona trenutno broji više od tri hiljade članova i osam sindikalnih organizacija, aktivnih u preduzećima ArcelorMittal Zenica, Željezara Zenica, Ekscel Maglaj, Mann Hummel, Pobjeda i Enker iz Tešnja, Prevent Fad Jelah i novoregistrovana, u firmi Prajs iz Usore i jedan je od najaktivnijih granskih sindikata u BiH.

Metalski sektor, koji je prije rata brojao 225 hiljada radnika, danas je spao na oko 30 hiljada zaposlenih, mada i dalje predstavlja značajan generator privrednog rasta i razvoja, pogotovo u Zeničko – dobojskom kantonu. (Sanja Stević)