Skupština ZDK: Nije prihvaćena Inicijativa zastupnika Omera Škalje

Skupština Zeničko – dobojskog kantona na današnjoj sjednici nije prihvatila Inicijativu zastupnika Omera Škalje za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Skupštinska većina podržala je Izvještaj o radu Vlade, i Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu.

Cilj Inicijative zastupnika Omera Škalje je bio da se olakša procedura priključenja struje i drugih komunalnih usluga vlasnicima određene nekretnine, u postupku legalizacije objekta, odnosno dobijanja građevinske dozvole. Kako je obrazloženo, podnesena Inicijativa nije u skladu sa odredbama Zakona.

Prema usvojenom zaključku Skupštine, resorno ministarstvo i Vlada su zaduženi da izrade poseban propis koji će regulisati ovu oblast, a koji bi iznova bio razmatran od strane zastupnika.

Lokalnim zajednicama u ZDK  je sugerisano da smanje troškove postupka izdavanja građevinske dozvole, jer kako je rečeno, visoki troškovi podstiču bespravnu gradnju.

U nastavku zasjedanja na razmatranju je bio Izvještaj o radu Vlade, i Izvještaj o izvršenju budžeta Kantona za 2018. godinu. Oba Izvještaja su dobila potrebnu skupštinsku podršku, prvi sa 19, a drugi sa 20 glasova.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje ZDK za 2018. godinu, a kasno popodne na razmatranju je bio Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu. (Šerif Babić)