Održana Skupština Sindikata metalaca FBiH: Bajro Melez dobio povjerenje za novi mandat predsjednika

Danas je održana izvještajno izborna Skupština Sindikata metalaca Federacije BiH na kojoj je, nakon izjašnjavanja delegata, za predsjednika jednoglasno izabran Bajro Melez, koji je i do sada obavljao ovu dužnost.

U radu Skupštine učestvgovalo je 68 od ukupno 77 delegata, iz šezdesetak sindikalnih organizacija. Izabran je i novi saziv Upravnog odbora, statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Usvojen je Izvještaj o radu za protekle četiri godine, kao i Program rada za naredni četvorogodišnji period.

Usvojeni su i zaključci prema kojima je zatraženo hitno usvajanje Zakona o uvezivanju radnog staža, Zakona o zaštiti na radu,te izmjene i dopune Zakona o štrajku, usaglašenog između socijalnih partnera.

Sindikat metalaca Federacije BiH traži i deblokadu Ekonomsko-socijalnog vijeća, promjenu obrazovne politike i školovanje kadrova potrebnih privredi, te hitno definisanbje najniže cijene trada u iznosu od 70 posto prosječne plaće u Federaciji BiH.(Šerif Babić)