Dobri rezultati učenika Osnovne muzičke škole Zenica na takmičenju u Bihaću

Na Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike, koje se održava u Bihaću od 14.04.-17.04.2019. učenici JU Osnovne muzičke škole Zenica ostvarili su zapažene rezultate i to:

– Ajna Kavazović-III nagrada, klasa Sejla Vidimlić
– Emela Beganović-II nagrada, klasa Andrijana Šabanović
– Merima Semić-II nagrada, klasa Azra Plevljak
– Ilma Omerčević-II nagrada, klasa Azra Plevljak
– Amar Imamović- II nagrada, klasa Arnes Bajramović
– Edna Krkić- II nagrada, klasa Arnes Bajramović
– Lamija Zukić-II nagrada, klasa Vanesa Đukić
– Isak Zukanović-II nagrada, klasa Goran Jurić
– Džan Habibija-II nagrada, klasa Vanesa Đukić

Na ovom takmičenju učestvovalo je ukupno 16 učenika JU Osnovna muzička škola Zenica u pratnji 12 nastavnika. Uprava škole kao i ostali uposlenici zadovoljni su ostvarenim rezultatima i učešćem svojih učenika na ovom takmičenju.(Mehida Spahić)