Izgradnja mosta preko Sebujske rijeke za selo Drugavci

Ove sedmice počeli su radovi na izgradnji mosta preko Sebujske rijeke za selo Drugavci.

Radove izvodi firma “Špic Beton” d.o.o. Zenica.

Rasponska konstrukcija novog mosta biće izgrađena u dužini od 12,4 metara, a u sklopu projekta predviđeno je i uređenje krila mosta te pripadajućeg dijela korita Sebujske rijeke.

Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 128.192,01 KM sa PDV-om osigurao je Grad Zenica.

Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova vršit će Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.