Izvještaj Komisije za odabir projekata za organizacije i udruženja/udruge proizašle iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 za 2019. godinu

Komisija za odabir projekata po javnom pozivu za organizacije i udruženja/udruge proizašle iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 za 2019. godinu, izvršila je detaljnu provjeru svih dokumenata u prijavama, utvrdila potpunost traženih elemenata projekta bodovala ih i napravila pregled po rangu.

Komisija je utvrdila Prijedlog projekata za finansiranje iz budžeta za 2019. godinu.

Komisija je zaprimila 34 prijave za 49 projekata od 13 organizacija i konstatovala da svih 34 prijave ispunjavaju formalno-pravne uslove Javnog poziva.

Izvještaj Komisije za odabir projekata za organizacije i udruženja/udruge proizašle iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 za 2019. godinu preuzmite ovdje.