Počela isplata civilnih invalidnina

Iz Federalnog ministarstva finansija/financija saopćeno je da su osigurana i prema bankama upućena sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći, i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart/ožujak 2019. godine.

Federalno ministarstvo osiguralo je sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.739.704,09 KM.