U prva tri mjeseca 2019. godine naplaćeno preko 1,3 milijarde KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2019. godine uplatili 1.348.527.839 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 93.036.596 KM više u odnosu na januar – mart 2018. godine ili iskazano u procentu više za 7,41 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar – mart 2019. godine u odnosu na januar – mart 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni Januar-mart  2018. januar-mart  2019. index

jan-mart

19/18. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 472.437.862 510.130.800 107,98 37.692.938 37,83
2. Tuzlanski 197.392.043 203.740.773 103,22 6.348.730 15,11
3. Hercegovačko-neretvanski 153.598.617 175.989.540 114,58 22.390.922 13,05
4. Zeničko – dobojski 159.499.241 171.587.123 107,58 12.087.882 12,72
5. Srednjobosanski 96.073.931 105.603.146 109,92 9.529.215 7,83
6. Unsko – sanski 76.756.332 79.258.700 103,26 2.502.368 5,88
7. Zapadnohercegovački 51.717.132 50.959.494 98,54 -757.638 3,78
8. Kanton 10 21.978.388 22.408.392 101,96 430.004 1,66
9. Bosansko – podrinjski 13.556.869 15.174.245 111,93 1.617.377 1,13
10. Posavski 12.480.827 13.675.626 109,57 1.194.799 1,01
  Ukupno 1.255.491.243 1.348.527.839 107,41 93.036.596 100,00

 

U periodu januar – mart  2019. godine u odnosu na januar – mart 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 31.348.600 KM, ili iskazano u procentu za 7%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 079.530 KM, što je više za 3,24 % ili 3.450.813 KM, od čega je zabilježen pad naplate poreza na dobit preduzeća za 4,03 % ili za 3.343.085 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 28,70 % ili za 6.793.898 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 492.949 KM, što je više za 2,17 % ili za 1.114.071 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 575 KM, što je manje za 31,89 % ili za 129.978 KM;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 279.423 KM, što je povećanje za 13,25 % ili za 14.190.964 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 567.767 KM, što je više za 4,30 % ili za 4.810.885 KM.

U periodu januar – mart  2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 868.094.534 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 61.087.864 KM ili iskazano u procentu za 7,57 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 928.624 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 332.045 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 833.865 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. 3. 2019. godine je 526.506 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem: