Kašnjenje konačne liste stipendista

Iako je u prvostepenom postupku završena sva procedura još nisu, niti se ne zna, kada će biti objavljeni konačni spiskovi stipendista koji su aplicirali na konkurs Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja.

Razlog, neusvajanje budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Kantonalni ministar za boračka pitanja, Fahrudin Čolaković, ističe da je na konkurs ovog Ministarstva za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018./2019. godinu pristiglo 2400 zahtjeva, što je do sada najveći broj.

Za razliku od proteklih godina, kada je već polovinom januara Ministarstvo objavljivalo konačni spisak, ovaj put to bi se moglo dogoditi tek polovinom aprila, od kada će svi nezadovoljni koji budu odbijeni moći uložiti žalbu.

Ima li nedostataka ili ne, naknadno će odlučiti Kantonalna komisija. Procjena ministra Čolakovića je da bi u ovogodišnjem budžetu za stipendije trebalo biti planirano 2.100.000 konvertibilnih maraka, a ova sredstva omogućiće isplatu 1,900 stipendija, od čega 450 za područje Grada Zenica.

Inače, iznos stipendije za prvu godinu studija iznosi 800, a za ostale godine 1.200 konvertibilnih maraka. (R.Š.)