Civilna zaštita upozorava: Nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o slijedećem:

Prema mjerenjima 03.02.2019 u 07:00 sati na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne iznosio je 320 cm ponovnim mjerenjem u 11:00 sati nivo rijeke Bosne je u porastu i iznosi 350 cm sa tendencijom rasta. Prema dosadašnjim mjerenjima nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je izdao upute i obavjestio je sve općinske i gradsku službu civilnih zaštita na Kantonu da formiraju općinske stabove i da prate nastalo stanje na područjima svojih općina. 

Prema telefonskim pozivima operativni centar Katonalne uprave civilne zaštite zaprima pozive o nastalim poplavama i plavljenima određenih objekata nastale začepljenjima odvodnih kanala kao veoma brzi rast potoka u naseljima  mjestima gdje je već poplavljeno veći broj kuća i putnih komunikacija na području općine Zenica.