Povećan broj djece oboljele od šarlaha

“Tokom decembra na prostoru Grada Zenice bio je povećan broj djece oboljele od šarlaha, kada je našoj Službi prijavljeno 18 oboljelih, ali na sreću zimski raspust je prekinuo ovaj lanac te sada, u prve dvije sedmice ove godine evidentiramo samo 4 slučaja oboljele djece od šarlaha”, – potvrdila nam je doktorica Lela Brka, načelnica Službe za higijenu i epoidemiologiju zeničkog Doma zdravlja.

Šarlah je akutno zarazno i bakterijsko oboljenje, koje se javlja tokom cijele godine, a najčešće u vrijeme jeseni i zime, a zastupljeno je kod djece od druge do desete godine. Početni simptomi vezani su za: povišenu temperaturu, groznicu i glavobolju, a potom i za pojavu osipa, kojeg nema po licu, tabanima i rukama. Šarlah se liječi antibioticima, a osnovna prevencija je održavanje lične higijene, posebno ruku, češće provjetravanje prostorija, kao i izbjegavanje već oboljele osobe. (V.Jovanović)