Osniva se Zavod za kontrolu bilja

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Ovim izmjenama Zakona osniva se Zavod za zaštitu bilja. Osnivanjem ovog Zavoda zaokružit će se sistem kontrole hrane. Do sada je Institut za zdravlje i sigurnost hrane kontrolisao proizvode životinjskog porijekla, a od sada će se moći kontrolisati i bilje koje je svakako u direktnoj povezanosti sa zdravljem životninja, pojasnio je dr Senad Husejnagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. (N.G.)