FOTO KRITIKA: Postaviti ogradu cijelom dužinom gradilišta!

Prije petnaestak dana, srušena je stara zgrada na lokaciji Talića brda. Uklonjeni su ostaci srušenog materijala i očekuje se početak gradnje novog stambeno-poslovnog objekta. Na površini od oko tri hiljade kvadratnih metara ovdje bi trebalo da bude sagrađen kompleks sa 1.450 kvadrata višenamjenskog poslovnog prostora i 40 stambenih jedinica.

I sve je to u redu i pohvalno, no, gradilište trenutno izgleda ovako kako vidimo na fotografiji koju nam je poslao jedan čitalac.

Prostor pripremljen za postavljanje temelja budućeg objekta ograđen je samo s jedne strane, one na kojoj je saobraćajnica. Prema igralištu Osnovne škole Meša Selimović, u liniji Kineskog zida, još neobrađena široka i duboka jama nema nikakvu zaštitnu ogradu, čak je i traka upozorenja pokidana, pa tako očito predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike, pogotovo za najmlađe, koji se na putu do škole kreću bez pratnje.

Zabrinuti roditelji od investitora zato s pravom očekuju da interveniše i spriječi moguće posljedice labavog osiguranja ovog zeničkog gradilišta.