Statistika potvrđuje: Krah proizvodnje u duhanskoj industriji BiH

Proizvodnja duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini u prva dva mjeseca 2018. godine je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, pala za 41,7 posto, potvrđujući teško stanje u ovoj industrijskoj grani Bosne i Hercegovine, izvještava Indikator.ba.

Samo u februaru 2018. godine pad proizvodnje bio je 53,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je u januaru industrijska proizvodnja u ovoj djelatnosti smanjena za 21,7 posto.

Ove podatke potvrđuju i brojke entitetskih zavoda za statistiku, a prema kojima je pad proizvodnje prisutan u oba entiteta, što znači da se obje postojeće fabrike duhanskih prerađevina – Fabrika duvana Banja Luka i Fabrika duhana Sarajevo – suočavaju sa drastičnim padom proizvodnje.

I dok je prema podacima Zavoda za statistiku RS, još u januaru ove godine bilježen rast proizvodnje duhanskih proizvoda od 28,8 posto, u februaru se dogodio krah, te je proizvodnja u ovom mjesecu smanjena za 70,6 odsto u odnosu na isti mjesec 2017. godine. Ovo se vremenski poklapa sa medijskim informacijama o prestanku rada Fabrike duvana Banjaluka i obznanjenim namjerama vlasnika, Bulgartabaca, da više ne proiozvodi cigarete u ovoj fabrici.

Pad proizvodnje događa se i u Federaciji BiH gdje je jedini aktivni proizvođač Fabrika duhana Sarajevo.

Podaci federalnog Zavoda za statistiku pokazuju trend smanjenja industrijske proizvodnje u duhanskoj industriji FBiH od oktobra prošle godine, a samo u januaru ove godine u odnosu na januar 2016. godine proizvodnja je manja za 26,5 posto.

Kao što je javnosti poznato, Fabrika duhana Sarajevo je zbog neisplativosti još prije godinu i po smanjila proizvodne kapacitete, te ukinula rad u jednoj smjeni.