Porezna uprava omogućila obavljanje pripravničkog staža

Porezna uprava Federacije BiH poziva sva nezaposlena fizička lica sa poslovnom sposobnošću, koja žele da se stručno osposobe za samostalan rad u struci, da podnesu prijavu za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje.

Kandidati koji se odluče za podnošenje prijave moraju ispunjavati slijedeće uslove:

1. Da samostalno osiguraju potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog staža od strane davalaca sredstava

2. Da imaju visoku stručnu spremu-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

Kod odabira kandidata prednost će imati lica sa završenim ekonomskim i pravnim fakultetom i višim prosjekom ocjena.

Porezna uprava Federacije BiH poziva i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje imaju interes da njihovi studenti i đaci iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se jave radi organiziranja prakse.

Potrebe za obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža možete vidjeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, klikom na link http://www.pufbih.ba/v1/stranica/44

Prijave se mogu podnijeti na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, Sarajevo, ul Husrefa Redžića broj 4, sa naznakom „prijava za obavljanje pripravničkog ili volonterskog staža“ ili „prijava za obavljanje praktične nastave“ ili na e-mail adresu: puinfo@fpu.gov.ba