Forum žena SDP ZDK: Niko nema pravo da šuti!

Kantonalni odbor Foruma žena SDP ZDK u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizovao je danas okrugli sto na temu „Načini društvenog i ekonomskog osnaživanja žena u lokalnoj zajednici, promocija uloge žene u društvu danas“.

O ovoj temi govorila je Hazima Pecirep, diplomirana ekonomistica iz Općine Novi Grad, Sarajevo, koja je iznijela tvrdnju da je položaj žene u našem društvu nezadovoljavajući te da društvo u cjelini, a ne samo žene trebaju ozbiljnije i sistemski da se posvete rješenju ovog problema.

Pecirep naglašava da u tom procesu niko nema pravo da šuti u lancu aktera koji svojim djelovanjem mogu uticati na unapređenje položaja žene, navodeći prvenstveno nevladin sektor, političke stranke, intelektualke čiji glas mora da se čuje. Moramo zajedno mijenjati stvari, od predrasuda do običaja, koristeći maksimalno koristiti raspoložive i široko dostupne resurse poput obrazovanja i informisanja, ukazuje Pecirep. (S.H.)