Predstavljeni modeli saradnje predstavnika vlasti i civilnog društva u borbi protiv korupcije

U Zenici je danas održana radionica o modalitetima saradnje i kordinaciji aktivnosti u prevenciji korupcije između Tima Vlade ZDK za borbu protiv  korupcije i predstavnika civilnog društva.

Ovaj skup organizovali su pomenuti Tim i Misija OSCE-a u BiH, a okupio je predstavnike nevladinih organizacija sa prostora kantona, Unije studenata, Međureligijskog vijeća i svih ostalih asocijacija, koje su po riječima organizatora „glas građana“.

„Cilj radionice je utvrditi modalitete saradnje sa nevladinim sektorom, odnosno civilnim društvom, koje je jak garant provedbe svih naših antikoruptivnih aktivnosti, a u uz to želimo utvrditi i u kojem pravcu trebamo dalje ići, šta je to što nedostaje u našoj saradnji i što možemo unaprijediti i koji su naredni koraci, navodi Meliha Omerspahić“, predsjednica Antikorupcijskog tima Vlade ZDK.

„Zapravo želimo da prepoznamo projekte, koje nevladin sektor provodi u borbi protiv korupcije, da vidimo gdje su nam zajedničke dodirne tačke i da kroz razne vidove saradnje dalje zajedno djelujemo i budemo na usluzi građanima“, ističe predsjednica Omerspahić.

Na pitanje da li je Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije u svom dosadašnjem radu uspio otkriti u praksi neki slučaj korupcije, naša sagovornica kaže da se oni u Timu ne bave otkrivanjem tih slučajeva, jer to rade nadležne institucije.

„Naš zadatak je da zaprimamo prijave za korupciju i upućujemo ih nadležnoj instituciji za postupanje po njima, a takvih slučajeva je bilo, ne mnogo, ali bilo ih je i uglavnom su se odnosile na zapošljavanje, što smo dalje uputili nadležnoj instituciji i čekamo povratnu informaciju o ishodu tih slučajeva“, pojašnjava Meliha Omerspahić, predsjednica Antikorupcijskog tima Vlade ZDK, napominjući da se dosad u svom radu i ne mogu pohvaliti sa hrabrošću građana da prijave neki slučaj korupcije, jer ih je dosad bilo malo. (Vesna Jovanović)