Skupština ZDK: Podijeljena mišljenja o novopredloženom boračkom zakonu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas Zaključak o prihvatanju informacije Ministarstva za boračko-invalidsku zaštitu Zeničko-dobojskog kantona na Nacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i njihovih porodica Federacije BiH, koji će biti upućen Vladi Federacije i resornom ministarstvu radi provođenja dalje procedure.

S obzirom da je u međuvremenu, Vlada Federacije usvojila ovaj zakon u formi prijedloga, kako bi ga uputila u zakonsku proceduru po hitnom postupku, jedan dio zastupnika glasalo je suzdržano, napominjući da zbog te okolnosti, mišljenje ministarstva nije relevantno.

U raspravi o ovoj tački dnevnog reda učestvovali su predstavnici boračkih organizacija iz Zeničko-dobojskog kantona. Dio njih mišljenja je da ovaj zakon ne treba biti prihvaćen, s obzirom da ne rješava problem statusa demobilisanih boraca, koji bi trebalo da garantuje ostvarenje boračkih zakonskih prava.

Predsjednik Udruženja Veterani bh. rata i odbrana bosanske časti, Hajriz Doglod, nada se vraćanju Zakona o pravima demobilisanih boraca iz prošle godine, koji se, nakon dugotrajnog usaglašavanja u Domu naroda, pokazao neprimjenjivim.

„Sporno je što se novim zakonom uvode nove kategorije boračkih naknada, kao što je kategorija „egzistencijalne naknade“ za nezaposlene demobilisane borce, starije od 57 godina, koja se isplaćuje, kako je navedeno, samo u slučaju da za to ima novca u budžetu“, kaže Doglod, izrazivši uvjerenje da ni jedan kanton, izuzev Sarajevskog, neće biti u stanju obezbijediti sredstva za provedbu ovako sročenog zakona, koji omogućava i uvođenje novih korisnika u boračka prava.

Resorni ministar, Fahrudin Čolaković, napominje da u novim zakonskim rješenjima nisu navedene fiskalne procjene opterećenja budžeta kantona, pa se ne može znati da li je provedba Zakona uopšte moguća. Određeno je da se naknade borcima mlađim od 57 godina izdvajaju iz budžeta kantona.

„Po trenutnim transferima, budžet Ministarstva je 10,6 miliona. Da bi implementirali ovaj Zakon, nama je potebno barem još toliko sredstava“, kazao je Čolaković.

Istina, borački zakon čeka se punih devet godina i upravo su demobilisani branioci kategorija kojoj se najveća pažnja posvećuje u godini izbora. Po zastupniku, Ivi Tadiću, predloženi zakon je realan i poželjan.

„Ono što je najvažnije, Vlada Federacije je donijela prijedlog i uputiće će ga u parlamentarnu proceduru. Očekujem da će Zakon sa 1. julom stupiti na snagu i da će u međuvremenu biti donesen i potrebni rebalans budžeta. Pretpostavljam da se radi o sredstvima od 50-ak miliona maraka, procjenjuje se, za 20 hiljada korisnika. Ja mislim da će se pokazati da ih je i više, ali ono što je najvažnije je da ovaj Zakon rješava najteže socijalne slučajeve, koji imaju najniža primanja i penzije. Između ostalog trebalo bi da se objavi i registar boraca i ja u vezi sa novopredloženim zakonskim rješenjima ne vidim ništa sporno“, izjavio je Tadić za Zenicainfo.ba.

S obzirom da će se Zakon o pravima demobilisanih boaraca i njihovih porodica, po svoj prilici, uskoro naći pred federalnim parlamentima, od zastupnika iz Zeničko-dobojskog kantona se očekuje amandmanski uticaj na njegov tekst i odredbe, kojima bi trebalo da se riješe sporna pitanja i dileme. (Sanja Stević)