Premijer Mirza Ganić novi predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK

U Zenici je danas održana konstituirajuća sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK u novom sazivu kantonalne Vlade.

Za novog predsjednika ovog Vijeća izabran je Mirza Ganić, premijer ZDK, a težište sjednice bilo je na prijedlogu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na prostoru ovog kantona, a razmatrana je i inicijativa koja se odnosi na usvajanje Prostornog plana Grada Zenice.

„Dogovoreno je da se ova inicijativa uputi  resornom Ministarstvu i Vladi kantona i da se u što kraćem roku Prostorni plan Grada Zenice uputi  prema Skupštini ZDK, kako bi on bio usvojen što prije, te da se apeluje na zastupnike u kantonalnoj Skupštini da ga usvoje,  jer će se time odblokirati određene investicije i početak gradnje  na prostoru Grada Zenice“, ističe Mirza Ganić, premijer ZDK i predsjednik kantonalnog Ekonomsko-socijalnog vijeća.

„Razgovarajući o prijedlogu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na prostoru kantona  usvojili smo više od  90 posto prijedloga i primjedbi, koje su došle u fazi izrade ovog prijedloga, a danas je otvoreno još nekoliko stvari, te je resorno Ministarstvo zaduženo da sve to razmotri,  kako bi ovaj dokument mogao biti uskoro na Vladi ZDK“, navodi premijer Ganić, ističući da je najvažnije da svi imaju zajednički interes, a to je da Uredba definiše određene podzakonske okvire, te da ne ugrožava provodivost zapošljavanja, tj. da ne bude omča koja će blokirati, nego će regulisati zakonske okvire i spriječiti moguće zloupotrebe u tom segmentu.

„Izražavam zadovoljstvo što je i novi saziv Ekonomsko-socijalnog vijeća prepoznao glavne ciljeve rada ovog Vijeća i što je odmah prihvatio inicijativu našeg Udruženja da se otkoče barijere koje su postojale za nove investicione cikluse u samom Gradu Zenici“, naglašava Ibrahim Meškić, potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK.

„Mi smo danas bili operativni i donijeli konkretne zaključke, jer su vrlo bitne koncenzusne odluke ova tri socijalna partnera u pravcu shvatanja i prihvatanja mišljenja i zastupnika i ostalih bitnih ljudi iz određenih sfera, to mogu biti samo dobra rješenja koja vode ka boljitku ovog kantona“, ističe i Mirnes Isaković, predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata ZDK.(Vesna Jovanović)