Redovna izvještajna Skupština Saveza udruženja antifašista i boraca NOR-a

U Zenici je danas održana redovna izvještajna Skupština Saveza udruženja antifašista i boraca NOR-a Zeničko-dobojskog kantona.

Na dnevnom redu pored izbora radnog Predsjedništva i usvajanja izmjene u sastavu Skupštine u tekućem mandatu, razmatralo se i o izvještaju rada Upravnog odbora Saveza za 2018. godinu. Također tema skupštine je razmatranje i usvajanje Programa rada za 2019. godinu,  kao i usvajanje Plana materijalno-finansijskog poslovanja za tekuću  godinu.

„Izvještaj za prošlu godinu je mogao biti i bolji, ali smo ipak uradili stvari koje smo planirali. Imamo deset općinskih udruženja i na osnovu njihovih, napravili smo i naš izvještaj. Mi čuvamo tradiciju NOR-a, vršimo posjete Neretvi, Sutjesci, Mrkonjić Gradu iako mislim da bi trebali imati više aktivnosti, ali kao i uvijek, finansijska sredstva su u pitanju. Moram spomenuti da nam pomaže i kanton sa sredstvima tako da ipak stižemo na sve značajnije destinacije“, naglašava Predsjednik upravnog odbora SUBNOR-a Zeničko-dobojskog kantona, Mehmed Mostarlić.

Mehmed Mostarlić Predsjednik upravnog odbora SUBNOR-a Ze-do kantona

Iz Saveza poručuju da je jako bitan mladi naraštaj, te da će se udruženje potruditi i poraditi više na uključivanju mladih u ovu organizaciju.

„Mi moramo napaviti jednu revoluciju iz razloga što nas stari borci napuštaju silom prilika, a to je svakako priroda, tako da moramo podmlađivati našu organizaciju i učiniti sve da što više uradimo na tom polju. Istina, teško je zbog političke situacije, stanja među političkim strankama, kompletnog stanja u državi, ali naglašavam da mi nismo ni politička partija niti pripadamo bilo kome, radimo svoj posao i želimo da mladi prihvate NOR, da ih upoznamo sa historijom NOR-a, te da im predamo u amanet ovu organizaciju“, dodaje Mostarlić.

Kako kažu iz udruženja, planovi za ovu godinu su poprilično dogovoreni i ustaljeni, svakako u skladu sa finansijskim mogućnostima, a to su lokalne posjete i obilježavanje svih značajnijih datuma u okviru NOR-a.(Maid Dizdarević)