Okrugli sto u Prvoj Gimnaziji: Nasilje se sa interneta prenosi u škole

Prevencija nasilja putem interneta bila je tema okruglog stola održanog u Prvoj gimnaziji. Najčešći oblici nasilja putem interneta su uvrede, klevete i ogovaranje.

– Sve ovo dešava se putem interneta, ali se ono prenosi u školu, – kaže pedagog Edina Kos-Burić.

Prevencija unutar škole je jedini način prevencije nasilja, ali isto tako moramo educirati i roditelje da svoju djecu prate šta rade na internetu kako bi mogli preventivno djelovati, ali i mi profesionalci moramo zaštiti tu djecu, – kaže Emina Babić socijalni pedagog.

U prevenciju internet nasilja Institut za zdravlje i sigurnost hrane se uključio zajedno sa Bosanskim narodnim pozorištem kroz predstavu Fejsbukovci – degeneracija.

Nastojali smo ovu predstavu prikazati u svim školama, međutim, nismo mogli s obzirom da se ona mora igrati na sceni. Govorila je o nasilju na internetu na jedan drugačiji način. Primijenili smo alternativne metode zdravstvenog odgoja, tako da to nije bilo samo puko prezentovanje i pričanje. Predstava nije imala tekst nego je kroz pokret, ples i gestikulaciju prezentovala ovu problematiku, – kaže Nino Hasanica iz Instituta za zdravlje i sugurnost hrane.

Zaključci sa okruglog stola trebali bi rezultatirati strategijom u smislu preveniranja nasilja na internetu. (N.G.)