Ministar sa članovima Udruženja poljoprivrednika o poticajima u poljoprivredi

Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji Programa poticaja iz 2017.godine i o Programu poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu.Predstavnici Udruženja poljoprivrednika ZDK su iskazali zadovoljstvo rezultatima rada u realizaciji Programa poticaja u poljoprivredi iz 2017.godine. Razgovaralo se i o mogućnostima i smjernicama za budući rad.

Dogovoreno je da će Udruženje poljoprivrednika ZDK svoje sugestije i primjedbe vezane za donošenje Programa poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu dostaviti Ministarstvu u pisanoj formi.

Prije donošenja Programa poticaja poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu, Ministarstvo će razmotriti sve dostavljene prijedloge i sugestije Udruženja, saopšteno je iz sjedipta ZDK.