Mještani Babinskog sliva jednoglasno protiv inicijative Eko foruma o zaštićenim područjima

Zeničko udruženje Eko forum i Kantonalni zavod za prostorno planiranje prezentovali su sinoć u Velikoj sali Gradskog vijeća inicijativu za uspostavu zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice.

Ova tema je već nekoliko godina u fokusu šire javnosti, mnogo posla na terenu je urađeno, a sinoć su mještani ovog područja Zenice prvi puta imali priliku izraziti svoj stav i mišljenje.

“Cilj Efo foruma je da građani budu informisani, da imaju prave informacije o tome šta znači zaštićeno područje, koje su procedure dolaska do njega, koje područje će obuhvatiti, koja kategorija itd., a drugi cilje je da građani učestvuju, da imaju sve informacije i da kažu jesu li i za kakvu zaštitu, jer Inicijativu bi trebalo usvojiti i Gradsko vijeće, a nakon toga će biti još pno vremena da građani svojim glasom utiču na to kako će se inicijativa dalje razvijati. Da se ne desi ono što je bilo u Janjićima da se javni interes progasi bez stavova loklanog stanovništava, pojasnio je Samir Lemeš. Erna Delić iz Kantonalnog zavoda za planiranje pojasnila je i prezentovala šta bi to područje obuhvatalo i značilo, istakavši da zaštićeno ne znači i zabranjeno, da im je cilj prvenstveno zaštiti šeume i vode.

Međutim, mještani ne samo Babina, već i ostalih područja Zenice, tokom burne rasprave sinoć su jednoglasno odbili ovu Inicijativu, obrazlažući to nizom konkretnih razloga. Planirano područje je oko 70 posto privatno, strah nas je više bilo kakve zaštite od bilo koga, ovdje je jeidno čovjek ostao nezaštićen, zbog neriješenog pitanja raspolaganja državno imovinom ne postoji zakonski osnova za ovu Inicijativu, krenulo se u gradnju kuće s krova, a preskočio njen temelj, odnosno lokalno stanovništvo, na tom području se više nema šta zaštiti, sve je uništeno, zašto nas niko do sada ništa nije pitao, radije bih sebi odsjekao ruku nego li na Vijeću glasao za ovu Inicijativu…Ovo su samo neki od komentara i razloga koji su se sinoć mogli čuti, a veliki odziv građana je pokazao da ih se ova tematike itekako tiče, mada je i ranijih godina bilo pokušaja da se ovo pitanje uvrsti na dnevni red neke od sjednica Gradskog vijeća.

Na kraju, zaključak je da do 15.jula svi s područja mjesnih zajednica Babinskog sliva, pojedinci i udruženja greađana, fizička i pravna lica te svi ostali zainteresovani građani, organizacije, institucije i subjekti dostave u Kabinet predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica svoja mišljenja i stavove kako bi Radno predsjedništvo i Gradsko vijeće mogli donijet svoj konačana stav o ovoj inicijativi. (S.G.)