Zenica: Javna diskusija o registru zagađivača u BiH

Eko forum Zenica danas je priredio javnu diskusiju pod nazivom “Čekajući PRTR-Registar zagađivača u Bosni i Hercegovini”.

Događaj je organizovan na 21. godišnjicu potpisivanja PRTR protokola za uspostavljanje elektronske baze podataka o ispuštanju emisija zagađivača u okoliš,a realizovan je u okviru projekta Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša (AarhusGreenNet) koji finansira Evropska unija.-Kroz javnu diskusiju pokušat ćemo odgoviriti na važna pitanja,između ostalih zašto nam je potreban ovaj protokol,zbog čega nisu uspjeli dosadašnji pokušaji da se uspostavi elektronska baza podataka,te kada očekujemo novi registar.-Cilj javne diskusije je da se javnost informiše o dosadašnjim naporima civilnog društva na uspostavljanju registra te aktuelnim novostima i potencijalima buduće baze podataka i načinima korištenja za građane, organizacije civilnog društva i javnosti općenito,ukaztao je Samir Lemeš,predsjednik Upravnog odbora Eko foruma. (Š.B.)