Poražavajući rezultati sistematskih pregleda prvačića u Zenici, velika odstupanja na psiho-socijalnom polju

U JU Dom zdravlja Zenica obavljeni su sistematki pregledi 1040 djece  pred polazak u osnovnu školu. Rezultati, zabrinjavajući, ističe struka.

Veliki broj odstupanja u zdravstvenoj slici uočeno je kod budućih prvačića. Pored uobičajenih problema sa vidom i dentalnom higijenom, uočena su velika odstupanja na psiho-socijalnom stanju kod naše djece, alarmantnih razmjera. Prema riječima Spec. dr. Maja Karač, načelnice Službe za zaštitu zdravlja predškolske djece u Doma zdravlja Zenica, jako mali broj djece je u potpunosti bilo spremno za polazak u prvi razred osnovne škole.

“Primjetili smo da su djeca više nego uobičajeno emocijalno i socijalno nezrela. Imaju jako teška odstupanja u komunikacijskim vještinama, te smo češće nego ranije morali slati djecu na logopedski tretman. Češće, nego ranije, smo morali tražiti i usluge naših psihologa”, naglašava doktorica Karač.

dr. Maja Karač

Kada su u pitanju fiziološka odstupanja, ističe, da ih najviše bilo na govornim vještinama, deformitetima stopala, slabovidosti te karioznim zubima kod djece. “Ono što nas je najviše porazilo je jako loš vakcinalni status naših prvačića i što su roditelji ostali uporni da  ne vakcinišu svoju djecu. Napominjem, da je vakcinacija jedini način da se spriječi ili ublaži obolijevanje od zaraznih bolesti za koje postoje vakcine. Kao posljedicu toga, sada imamo veliki pobol od ospica, morbila i velikog kašlja, što se moglo spriječiti vakcinacijama”, upozorava Karač.

Smatra da se roditelji moraju više angažovati u prvim godinama razvoja djece, te podsjeća na važnost preventivnih pregleda, koji su obavezni od rođenja djeteta do polaska u školu, kada se uredno može pratiti rast i razvoj djeteta, te se odstupanja mogu u velikoj mjeri korigovati.

Naša sagovornica primjećuje da smo se otuđili jedni od drugih i od samog jezgra porodice, ta da moramo više raditi na ponovnom približavanju. Mišljenja je, da je potrebno uvesti i obavezni predškolski odgoj i obrazovanje od treće godine života djeteta,  jer je malo tri mjeseca za predškolsku djecu, kako kaže, ako mislimo dobiti najbolje rezultate do polaska u školu. (M.H.)