Obustavljeni radovi na proširenju i asfaltiranju puta prema Lastavici

Proširenje i asfaltiranje dionice puta od centra sela Radinovići prema izletištu, zborištu i dovištu Lastavici obustavljeno je u februaru zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Još uvijek je neizvjesno kada će radovi biti nastavljeni, jer se od Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede čeka zatraženo odobrenje prava služnosti. Ovaj put bio je među prioritetima Grada u prošloj godini, ali iz ove mjesne zajednice su zatražili proširenje sa tri na šest metara i asfaltiranje, uključujuči postavljanje rigola i zaštitne ograde, odnosno bankina. To je i odobreno, ali se početkom godine počelo raditi bez prethodno pribavljenih dozvola i saglasnosti, što je na sebe preuzeo Grad, preptostavljajući da tu neće biti problem, s obzirom da put već postoji i da je u pitanju šumsko zemljište. Ali, problema ima zbog neriješenih imovinsko- pravnih odnosa i na putu se ništa ne radi, pojašnjava Haso Karalić, predsjednik MZ Radinovići.

Kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija s ovim nema ništa. Kantonalni ŠPD, koji gazduje šumskim zemljištem, može dati samo mišljenje, što je i učinilo, navodeći da se ne protivi radovima, a na temelju tog mišljenja Kantonalno ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje konačnu odluku. Ona se još čeka, a iz Gradske uprave navode da su, u svrhu nastavka postupka uspostave prava služnosti, tom ministarstvu dostavili potrebnu dokumentaciju. Navode još kako se radi o projektu od velikog značaja, i za lokalno stanovništvo, i za ostale korisnike puta, zbog izražene posjete dovištu i zborištu ta da se nadaju skorijem rješenju nastale situacije i nastavku planiranih radova. I mještani se tome nadaju jer prve nedjelje u avgustu se održava vjersko-kulturna manifestacija na Lastavici, napominje Karalić, a i mimo toga, dodaje, Lastavicu i njen širi lokalitet zadnjih godina posjećuju mnogi građani. Na tom području su aktivna i brojna udruženja koja realizuju projekte iz oblastri ekologije, planinarstva, lovstva, amaterskog sporta, rekreacije itd, u svrhu boljeg uređenja, posjete i zaštite.

Do zaključenja ovog teksta na naš jučerašnji dopis Ministarstvu poljoprvrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK s pitanjima o ovoj temi nismo dobili nikakav odgovor i reakciju.(S.G.)