Trakić: Ukoliko ne udovolje našim zahtjevima do sredine jula, idemo u masovne proteste

Predstavnici Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH sastali su se u sjedištu Vlade FBiH sa premijerom Nermonom Nikšićem i resornim federalnim ministrima Adnanom Delićem i Vojinom Mijatovićem, protekli utorak.

Tom prilikom vođeni su razgovori o penzionerskim zahtjevima, koji su izneseni na posljednjoj sjednici Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH, a u kojima traže jednokratnu pomoć od 200 KM i 100 KM, povećanje penzija, ali i izmjene Zakona o PIO-u.

Među prisutnim predstavnicima penzionera bio je i Mustafa Trakić, predsjednik jednog od najbrojnijih, Saveza penzionera ZDK, koji okuplja 60.000 penzionera. Prenoseći utiske sa ovog sastanka, Trakić kaže da osim obećanja, konkretnih pomaka ka poboljšanju statusa ove populacije nema.

“Mi smo dobili samo obećanja, a što se tiče vanrednog povećanja penzija zakon se neće sigurno ‘raspakivati’ do kraja ove godine, i od vanrednog povećanja penzija neće biti ništa. Mi tražimo izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju članova 79. i 80. zatim članova 100. i 140, a koji su u vezi sa redovnim i vanrednim usklađivanjem penzija. Moramo raditi na vanrednom povećanju penzija. Tražimo da se usklađivanje penzija ne veže uz sadašnja dva parametra rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i troškova života, nego tražimo povećanje penzija na osnovu prosječnog ličnog dohotka FBiH i potrošačke korpe. A članovi 80. i 140. su u vezi sa vanrednim povećanjem da se izmijene”, istakao je Trakić. Podsjeća da im je tokom pomenutog sastanka obećano da će rebalansom Budžeta Vlada FBiH nastojati isplatiti jednokratnu pomoć penzionerima. “Jedino što smo konkretno dogovorili tokom sastanka su sredstva za rehabilitaciju, koja će sa 940.000 KM biti povećana na dva miliona KM u narednoj godini”, kaže Trakić.

Iz ureda Vlade FBiH, nakon razmatranja prioritetnih zahtjeva penzionera, saopćeno je da je zaključeno da će Vlada Federacije BiH raditi na iznalaženju najboljih mogućih rješenja s ciljem da se u Federalnom budžetu za ovu godinu osiguraju sredstva za isplatu jednokratne finansijske podrške penzionerima. “Kada je riječ o izmjenama zakonskih rješenja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, zaključeno je da će se o ovom pitanju nastaviti razgovarati između predstavnika penzionera, te resornog federalnog ministarstva i Federalnog zavoda PIO/MIO, a s ciljem sagledavanja svih mogućnosti radi poboljšanja cjelokupnog sistema PIO”, saopćeno je iz ureda Vlade FBiH.

Ukoliko se ne udovolji  zahtjevima penzionera do sredine mjeseca jula, Savez udruženja penzionera u Federaciji BiH najavljuje, prvo proteste upozorenja članova upravnih odbora, a nakon njih i masovne proteste penzionera u septembru mjesecu. (M.H.)