Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga u okviru manifestacije Zenica Summer Fest 2024.

S posebnim zadovoljstvom i velikom radošću Grad Zenica, zajedno sa tehničkim realizatorom JP RTV ZENICA i partnerima i prijateljima Projekta, najavljuje organizaciju već šestog po redu ljetnog festivala Zenica Summer Fest, koji će se održati u periodu od 08.08.2024. do 18.08.2024. godine, na Kamberovića polju, ali i upućuje poziv svim zainteresiranim pravnim licima, registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da se prijave na Javni poziv za učešće u organizaciji i ovogodišnjem najvećem muzičkom festivalu u Bosni i Hercegovini.

Cilj manifestacije je obogatiti turističku ponudu grada Zenice u ljetnom periodu, tokom sezone godišnjih odmora naših sugrađana, ali i onih koji u naš Grad dolaze u posjetu svojim najmilijima i pružiti im raznovrstan kulturno-zabavni program, ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prezentirati rad naših privrednika.

Tim povodom, pozivamo sva zainteresirana pravna lica, registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da se prijave na Javni poziv za organizaciju ugostiteljskih usluga okviru manifestacije Zenica Summer Fest 2024.

Tehnički realizator festivala ovim Javnim pozivom odabrat će najboljeg ponuđača i partnera, koji će biti oficijelni ugostitelj Festivala, u periodu trajanja manifestacije, na način da organizuje pripremu i prodaju ugostiteljskih usluga (hrane i pića), te organizira VIP backstage Festivala.

 

OPĆI UVJETI

ZENICA SUMMER FEST je međunarodna kulturno-zabavna manifestacija, koja ima za cilj da, tokom toplih ljetnih julsko/augostovskih dana, animira Zeničane i posjetioce iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona, naročito Zeničanke i Zeničane, razasute po cijelom svijetu, koji su upravo u tom periodu u svojoj i našoj Zenici. Termini održavanja svih evenata u okviru ove manifestacije prilagođeni su, dakle, periodu kada najviše dijaspore boravi u Zenici, pa su, najvećim dijelom, sadržaji planirani za drugu polovinu mjeseca jula, odnosno prvu polovinu augusta. Cilj je da dijaspora, prisutna u Zenici u ovom periodu, kao uostalom i sve Zeničanke, Zeničani i ostali građani naše države i susjednih zemalja, dožive Zenicu u najljepšem svjetlu, Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu u cjelosti. Dobre strane ovog Projekta su, prije svega, činjenica da će se najveći dio Zeničana, kao i drugih posjetilaca Grada, tih vrućih ljetnih dana, osjećati kao stanovnici velikih svjetskih metropola, gdje su ovakvi eventi svakodnevnica i potpuno uobičajena pojava. Najbitnija činjenica ZENICA SUMMER FEST-a je da su svi sadržaji, uključujući i koncerte, potpuno besplatni za sve posjetioce.

Zenica Summer Fest održat će se od 08.08.2024. godine do 18.08.2024. godine, na Kamberovića polju, u specijalno priređenom i za te namjene ograđenom festivalskom trgu. Organizator Festivala je Grad Zenica, a tehnički realizator JP RTV ZENICA. Službena stranica putem koje će se objaviti rezultati ovog javnog poziva, ali i sve druge važne informacije je zenicasummerfest.org.

PROGRAM:

Organizator manifestacije obavezuje se osigurati prigodan kulturno-zabavni program u periodu održavanja manifestacije u večernjim satima, odnosno vikendima i u jutarnjem terminu za one najmlađe, na za to specijalno pripremljenom velikom festivalskom stage-u.

U skladu s konceptom Festivala, trudimo se i ove godine zadovoljiti različite ukuse, barem kada su muzički sadržaji u pitanju. Konačni program Festivala bit će dostupan na zvaničnoj web stranici www.zenicasummerfest.org nakon prve najavne Press konferencije, koja će se održati 18.06.2024. godine u objektu po dogovoru sa odabranim oficijelnim ugostiteljem po ovom Javnom pozivu. Na press konferenciji će, pored predstavnika Organizatora, učesstvovati Halid Bešlić, te predstavnici sponzora i partnera ZSF, te predstavnik oficijelnog ugostitelja.

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga u okviru javne manifestacije Zenica Summer Fest 2024. u periodu od 08.08.2024. do 18.08.2024. godine na Kamberovića polju, kao i organizacije VIP backstage-a, pored velike festivalske bine.

Zainteresirani ponuđači za obavljanje ugostiteljskih usluga i organizacije VIP backstagea u okviru ZSF 2024. imat će mogućnost postavljanja više pozicija za prodaju usluga ugostiteljske djelatnosti, ukupne površine 150 m2, kao jedini oficijelni ugostitelj i partner u realizaciji Festivala.

Namjena prostora je pružanje usluga ugostiteljske djelatnosti – pripremanje i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka, isključivo u skladu sa rješenjem ponuđača, izdatog od strane nadležne institucije.

U ograđenom prostoru se zabranjuje organizovanje i postavljanje bilo kakvih aparata za obavljanje igara na sreću, te bilo kakvih promocija ili obilježja koja nisu unaprijed definisana ugovorom.

Najbolji ponuđač će imati pravo i obavezu da organizuje i VIP prostor za svoje i potrebe Organizatora i tehničkog realizatora, što će biti integralni dio ugovora o partnerstvu.

Tehnički realizator i organizator Festivala osiguravaju:

 • kulturno – zabavni program tokom trajanja manifestacije
 • priključak za struju
 • prigodnu lokaciju za odlaganje i odvoz otpada
 • korištenje mobilnih toaleta
 • čišćenje prostora

Najbolji ponuđač – odabrani oficijelni ugostitelj dužan je:

 • osigurati osoblje za rad,
 • pridržavati se radnog vremena Festivalskog trga (obavezno radno vrijeme je u planirane termine održavanja manifestacija)
 • poštovati odredbe prezentacije i prodaje pojedinog proizvoda ugovorenih sponzora „Zenica Summer Festa“
 • poštovati ekskluzivnost prodaje i promocije usluga i proizvoda sponzora „Zenica Summer Festa“
 • uredno poslovanje i pridržavanje propisa i zakona države Bosne i Hercegovine
 • poštovati odredbe organizatora i tehničkog realizatora o prezentaciji i promociji, o uređenju i dekoraciji okolnog prostora namijenjenog za prodaju ugostiteljskih usluga.

USLOVI UREĐENJA PROSTORA

Prostor koji je namijenjen za ugostiteljske usluge i VIP backstage, a s obzirom na to da se radi o festivalu uz učešće velikih muzičkih imena regiona, tematski se mora povezati sa konceptom Zenica Summer Festa, uz mogućnost prezentacije što autentičnijeg prikaza sveukupnog života građana Zenice. Prijedlog uređenja odabranog ponuđača mora biti dostavljen u formi idejnog projekta sa tehničkim opisom i grafičkim nacrtima, kao i 3D vizualizacijom, u printanoj i elektronskoj formi i isti mora biti prihvaćen od strane Tehničkog realizatora.

Tehnički realizator će imenovati posebnu komisiju koju čine stručna lica koja će ocijeniti prihvatljivost prijedloga.

Zelene površine oko ograđenog prostora se ne smiju uzurpirati.

CIJENA I USLOVI

Početna, minimalna cijena partnerstva iznosi 20.000,00KM za period trajanja manifestacije, bez uračunatog PDV-a.

Najboljim ponuđačem smatrat će se onaj koji ponudi najvišu cijenu za period trajanja manifestacije.

Ponuđači moraju uplatiti avansni polog u cjelokupnom iznosu početne minimalne cijene partnerstva, koji će biti vraćen onim ponuđačima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, najkasnije u roku od sedam (7) dana od izbora.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, razliku od uplaćenog i ponuđenog iznosa mora uplatiti odmah po obavijesti o izboru, a najkasnije sedam (7) dana od izbora.

Ukoliko prvorangirani ponuđač ne uplati razliku u cijeni, ugovor će se potpisati sa drugorangiranim ponuđačem, a avansna uplata istom neće biti vraćena.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena ima pravo i mogućnost za potrebe organizacije ugostiteljskog dijela sebi može koristiti i isticati ime, logo i/ili drugi simbol, kao što su proizvod ili usluga ili prepoznatljivi znak drugog pravnog ili fizičkog lica, odnosno može sebi obezbijediti partnera i sponzora usluga.

Za dodatne informacije koje se tiču dijela prostora koji je predmet ovog Javnog poziva, kontaktirati JP RTV ZENICA na broj 032 449 211 ili na e- mail: marketing@rtvze.ba.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su registrirani na području Grada Zenica,
 • da su registrirani za obavljanje ugostiteljskih usluga,
 • da ispunjavaju obavezu u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa zakonima BiH i FBiH,
 • da nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu Zenica na dan objave javnog poziva
 • da su uplatili avansni polog.

Da bi učestovali u postupku javnog poziva, ponuđači su dužni uplatiti avansni polog definiran u uslovima ovog Javnog poziva, na račun RTV ZENICA, broj 199-513-000-525-4596 kod Sparkasse Bank dd ili račun broj 134-010-000-016-7833 kod ASA Banke, s naznakom „uplata avansnog pologa po Javnom pozivu – za partnera ZSF 2024.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

 • naziv i tačnu adresu ponuđača;
 • ponuđenu cijenu sa i bez PDV-a iskazana u konvertibilnim markama;
 • rješenje o registraciji, iz kojeg se jasno i nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
 • dokaz o uplati avansnog pologa.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

OBILAZAK TERENA

Obilazak ponuđenog prostora za obavljanje ugostiteljskih usluga i organizacije VIP backstagea sa zainteresovanim ponuđačima može se izvršit na lokaciji Kamberovića polja, svakim radnim danom nakon prethodno ugovorenog termina na kontakt broj 032 499 211.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zainteresirana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva, svoje ponude mogu podnijeti preporučenom poštom sa povratnicom na adresu Bulevar Kralja Tvrtka I bb 72.000 Zenica, sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za partnera ZSF“ – NE OTVARAJ!

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće: naziv (ime i prezime) i adresa ponuđača.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave Javnog poziva, najkasnije do 14.06.2024. godine.

Javni poziv će biti objavljen na oficijelnoj web stranici Festivala: www.zenicasummerfest.org, na oficijelnim stranicama JP RTV ZENICA – www.zenicainfo.ba i www.rtvze.ba, te u programima Radija i Televizije Zenica.

Otvaranje ponuda izvršit će se u ponedjeljak, 17.06.2024. godine u prostorijama Uprave JP RTV ZENICA d.o.o. Zenica, ulica Bulevar Kralja Tvrtka I bb.

Otvaranje ponuda vršit će Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu koju imenuje direktor JP RTV ZENICA posebnim rješenjem.

JP RTV ZENICA zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, kao i da u svakom trenutku odustane od Javnog poziva.

Sa Ponuđačem koji ponudi najpovoljniju ponudu zaključit će se Ugovor na period trajanja manifestacije.
Odabranom ponuđaču će avansni polog biti uračunat u cijenu partnerstva, a ostalim ponuđačima će biti vraćen.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja Ugovora bez obzira na razlog odustanka, gubi pravo na povrat avansnog pologa, a predmet ponude se ustupa drugorangiranom ponuđaču i tako redom, prema utvrđenoj listi.

Sve ostale obaveze koje nisu definisane javnim pozivom, bit će regulisane Ugovorom.

JP RTV ZENICA d.o.o. ZENICA