Novi Zakon o kontroli cijena potrošačima nije donio ništa

Prošlosedmično usvajanje izmjena I dopuna Zakona o kontroli cijena potrošačima u Federaciji BiH praktično nije donijelo ništa.

Kazne jesu višestruko veće za trgovce, ali samo u vanrednim, kriznim situacijama, dok se ni ovaj put nije radilo u pravcu osnaživanja inspekcija koje će kontrolirati rast cijena.

Predloženim izmjenama za prekršaje pravno lice treba plaćati 6.000 KM umjesto dosadašnjih 1.000 KM. A gornja granica umjesto dosadašnjih 10.000 KM povećava se na 30.000 KM. Također, odgovorna lica u pravnom licu umjesto dosadašnjih 250 KM kazne treba platiti 1.000 KM, a gornja granica, umjesto dosadašnjih 2.500 KM bi bila 3.000 KM.

“Međutim neophodno je imati inspekcije koje će kontrolirati trgovce, kako u kriznim tako I u normalnim situacijama, kao što je ova nakon pandemije,”, smatra Admir Arnautović, predsjednik Udruženja Klub potrošača Srednje Bosne.

Oslabljene inspekcijske službe u cijeloj Federaciji stari je problem koji je smatraju u udruženjima potrošača upravo ovim izmjenama I dopunama trebalo početi konačno rješavati. Upravo prošlosedmični izvještaj federalne Poreske uprave govori u prilog tome. U većini općina I gradova smanjeni su prilivi sredstava po osnovu poreza.

“Posebno u Travniku I Zenici je to izraženo. Inspekcije nisu dovoljno radile u prethodnom mjesecu na kontroli izdavanja fiskalnih računa”, dodaje Arnautović.

Resorno ministarstvo trgovine nikada do sada kao parntera u donošenju važnih propisa nije vidjelo niti jedno udruženje potrošača, tako ni njihove žalbe I primjedbe koje su podnosili u izradi pravne regulative, pa konkretno ni kod donošenja I usvajanja izmjena I dopuna Zakona o kontroli cijena.

(A.H.)