Penzioneri postavili uslove Vladi FBiH o izmjeni i dopuni Zakona PIO

Na osnovu odluke Vlade Federacije BiH o redovnom usklađivanju penzija koje iznose 1,55 posto Upravni odbor Saveza udruženja penzionera Federacije BiH na sjednici koja je održana 25. aprila donio je određene zaključke koje je u vidu Inicijative uputio Vladi Federacije BiH i dao rokove za realizaciju.

“Nama je jasno da mi ne možemo više redovno povećavati usklađivanje penzija. Na osnovu toga mi tražimo izmjene i dopune zakona PIO. U Zakonu tražimo da se izmjene članovi a koji su vezani za usklađivanje penzija na osnovu dva parametra tj.rast BDP-a i rast troškova života. Ukoliko uspjemo izmjeniti tri člana tog Zakona onda možemo očekivati vanredno povećanje penzija. Uslovili smo Vladu Federacije BiH da to mora uraditi do septembra kako bi penzioneri mogli imati vanredno povećanje penzija i to tako što tražimo da se povećanje penzija vrši na osnovu rasta životnih troškova potrošačke korpe i rastu prosječnog ličnog dohodka u Federaciji BiH”, objasnio je Mustafa Trakić, predsjednik Udruženja penzionera ZDK.

Ukoliko Vlada Federacije BiH ne odgovori pozitivno na upućenu inicijativu iz ovog Udruženja najavljuju mirne masovne proteste u septembru.  Trenutno je u Federaciji Bosne i Hercegovine 446 hiljada penzionera, od kojih 200 hiljada živi od minimalne penzije. “Moramo se izboriti za izmjenu ova tri člana kako bismo ostvarili povećanje penzija. Vjerujem da se neće oglušiti na naše zahtjeve te da će imati sluha jer ipak smo mi najbrojnija i najorganizovanija populacija u Federaciji BiH”, dodao je Trakić. (B.D.)