Udruženje “Svijet u slikama” vlastitim sredstvima nabavilo uređaj Play Attention za razvijanje pažnje

Udruženje „Svijet u slikama“ koje već duže od deset godina pruža podršku i pomoć kako djeci sa poteškoćama u razvoju tako i njihovim porodicama kontinuiranio radi na poboljšanju pružanja svojih usluga.

Nedavno su vlastitim sredstvima obezbijedili Play Attention, prvi uređaj ovakve vrste u Zenici koji je namijenjen svima kojima su potrebne dodatne intervencije za razvijanje pažnje. Ovaj uređaj pomaže pojedincu – djetetu ili odrasloj osobi da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja te da ga u velikoj mjeri i poboljša. “Aparat funkcioniše na principu narukvice koja treba biti u dodiru sa kožom, gdje se putem impulsa iz mozga šalje putem ovih senzora reakcije tokom igranja igrica. Nakon svake završene igrice mi znamo da li je pažnja bila bolja ili lošija u odnosu na prethodni nivo što nam govori u kom smjeru trebamo ići dalje kako bismo adekvatno pomogli”, objašnjava Džermanina Mešić, predsjednica Udruženja „Svijet u slikama“ Zenica.

Ovo Udruženje radi već 13 godina i s pravom mogu reći kako su pioniru na ovom području u smislu samog pristupa i rada sa korisnicima.  Tokom postojanja održali su oko 150 hiljada tretmana, pregledano je više od 1500 djece, a u prošloj godini više od stotinu djece koristilo je njihove usluge. “Broj djece sa razvojnim teškoćama je sve veći. Šta je razlog tome ne mogu reći, ali brz tempo života i izloženosti raznim sadržajima i ekranima su poprilično doprinijeli ovim statistikama. Osnovne funkcije, one prirodne kod djeteta su zanemarene i zapostavljene, počev od redovnog izlaska u prirodu i najjednostavnijih igara. Izloženost ekranu i telefonu možda će uštediti vrijeme roditelju da obavi neke stvari, ali dugoročno će nanijeti veliku štetu svakom djetetu. Zvanične statistike nema, ali broj naših korisnika je u stalnom porastu te će  ovaj aparat svakako biti od koristi u našem daljem radu”, kazala je Džermanina Mešić, predsjednica Udruženja „Svijet u slikama“. (B.D.)