Spasioci ISS-a na kursu GSS-a u BiH – traganja i spašavanja

U periodu od 26. do 28.04.2024. u Ljubuškom je održan SAR kurs (kurs potrage i spašavanja) Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Trodnevnu obuku pohađalo je 16 pripadnika GSSuBiH iz stanica GSS Lukavac, GSS Ljubuski, GSS Citluk, GSS Livno, Hrvatska – Imotski, Knin te 2 kandidata iz ISS – Interventna Spasilačka Služba Zenica .

Kursisti su kroz teoretsku i praktičnu obuku prošli kroz veoma važne teme kao što su koristenje gps uredjaja, kretanje po koordinatama, simulacije stvarnih slucajeva na terenu i različitim ulogama na terenu.

Sve je radjeno digitalnim putem od mapiranja do same potrage i povratka u bazu.

Naši članovi nastavljaju obuku i pripreme u ISS Zenica do ljetnog kursa GSS spasioca koji je planiran od 22.do 29.06.2024.godine.