Gradsko vijeće usvojilo plan ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Tokom 43. sjednice Gradskog vijeća Zenica usvojen je Izvještaji o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja cestovne infrastrukture, te plan investicija u oblasti vodoprivrede za 2023. godinu, kao i planovi investicija za te sektore u 2024. godini.

Prijedlogom plana bila je predviđena realiacija 60 projekata cestovne infrastrukture, dok je na jutrošnjim dodatnim konsultacijama taj plan proširen za još 12 projekata. Ukupno sa ulaganjima u poslovnu zonu Zenica jug, za ove namjene biće izdvojeno oko devet miliona maraka u ovoj godini.

Vijećnici su usvojili i izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za prošlu godinu. Gradonačelnik, Fuad Kasumović je istakao da nije zadovoljan sa nekim pomoćnicima, ali da zbog zakonskih okvira nije u prilici da ih “natjera” na aktivniji i produktivniji rad.

Vijećnici su u prvom dijelu sjednice usvojili i Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja, Nacrta Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim površinama, te Prijedloga Odluke o povjeravanju upravljanja, korištenja, uređenja i održavanja parkinga JP “Parking servis” d.o.o. Zenica. (N. Glibo)