Akcija čišćenja okoliša u Crkvicama uoči Dana Zenice

Tradicionalno Zenica se uljepšava uoči 20. marta kada je njen rođendan. Tome je danas na konkretnom primjeru,akciji čišćenja u Crkvicama,svjedočila ekipa RTV Zenica.

Predsjednik ove mjesne zajednice, Jasmin Kurić kaže da su svi predsjednici kućnih savjeta bili zaduženi za organizaciju akcije čišćenja ispred svojih zgrada.

-Ja sam nastavio tradiciju ove akcije koja je nekada obuhvatala sve gradske mjesne zajednice uoči Dana Zenice,ističe Kurić, dodajući da je zadovoljan odzivom građana ali da uvijek može biti bolje.

Učesnici akcije imali su na raspolaganju potreban alat, i već prije podne bili su vidljivi rezultati rada,obzirom da su vremenske prognoze najavljivale padavine u drugom dijelu dana.

Za ovakve prilike ne trebaju posebni pozivi svima nam je u interesu da imamo lijep i ugodan životni okoliš,kazao je jedan od učesnika akcije.   (Š.B.)