U Zenici održan trening za novinare

Pravosuđe mora da ozbiljno i odgovorno shvata prijetnje upućenme novinarima i novinarkama, a policijske agencije su svakako opredjeljene – što im dodatno pomaže i učešće u međunarodnom projektu da dokumentuju, nadziru te slučajeve i blisko sarađuju sa novinarima žrtvama sajber i drugih napada – stavovi su izneseni danas na radionici koju je organiziralo Udruženje BH novinari u Zenici. Ovim treningom započela je serija edukacija medijskih profesionalaca o institucionalnom i pravnom okviru zaštite, a prema Komunikacijskoj strategiji koju je za period od tri godine pokrenulo Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Samo u prošloj godini zabilježeno je ukupno 87 različitih napada na novinare i novinarke, od toga 35 on line napada, rekla je Velida Kulenović, potpredsjednica Udruženja BH novinari.

Nermin Keranović, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo govorio je o efikasnim i sigurnim alatima za on line zaštitu novinarskih identiteta i podataka, napominjući da su tužilaštva opredjeljenja i obavezna zaštiti novinare.

Novinari su nam važni, oni su profesionalci koji prenose bitne informacije javnosti i zato je izrađena i Komunikacijska strategija kako bi osim pravno oni bili zaštićeni i institucionalno“, kazao je Keranović.

Uprava policije zeničkog MUP-a na čelu sa Komesarom daje punu podršku projektu koji su pokrenule međunarodne organizacije na unapređenju zaštite novinara i svih drugih profesionalaca u medijskoj zajednici“, istakla je Aldina Alić, šefica Odsjeka za odnose s javnošću Uprave policije.

Današnjim treningom u Zenici započela je serija edukacija medijskih profesionalaca o institucionalnom i pravnom okviru zaštite, a prema Komunikacijskoj strategiji koju je za period od tri godine pokrenulo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Treninge organizira Udruženje BH novinari. Kolege i kolegice iz Zenice, Žepča, Tešnja i Visokog učestvovali su u radionici pod nazivom „Zaštita sigurnosti novinara i medija od on line prijetnji i drugih oblika cyber kriminala“. (A. Huskić)