Na nivou Federacije BiH planirano 16 miliona KM za provođenje natalitetnih mjera

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike planiralo je 16 miliona KM u Budžetu Federacije BiH za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini.

Riječ je o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u 2024. godini na području Federaciji BiH, bez obzira na socijalni status.

Što se tiče uvjeta koje treba ostvarivati, oni su uistinu minimalni. Ono što će biti ključno jeste da su to državljani BiH, da imaju prebivalište na području FBiH i da su rođeni u ovoj godini“, pojašnjava Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra za oblast socijalne i dječije zaštite FBiH.

Miroslav Jurešić

 

 

 

 

 

Ovo će biti ujedno i prvi put da se realizuje podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH. A ono što je novina, jeste apsolutna digitalizacija, pa će se cjelokupan proces prijave vršiti online. Ministarstvo rada i socijalne politike FBIH trenutno provodi aktivnosti na pronalaženju najboljeg rješenja za podjelu ovih sredstava, podsjeća Jurešić. Trenutno se tehnički prilagođava aplikacija, kako bi prijavu za ovu jednokratnu podršku novorođenoj djeci, korisnici mogli uraditi online, iz svoga doma.

Korisnice ovoga prava neće morati prikupljati papire, nego će preko jedne elektronske aplikacije unijeti svoje podatke koje ćemo mi verificirati u institucijama, prije svega u Središnjem registru matičnih brojeva“, ističe Jurešić.

Pojašnjava da je riječ o jednoj aplikaciji koja već postoji samo je treba prilagoditi.

Nadamo se da to neće uzeti mnogo vremena“, kaže Jurešić, koji nije mogao precizirati kada bi sredstva mogla postati operativna, ali nagađa da bi to moglo biti u narednih par mjeseci.

Od momenta kada aplikacija bude operativna, tokom cijele godine će biti otvorena za prijave, a sredstva će se uplaćivati shodno pravilima koja budu definisana Uredbom o utrošku i načinu utroška 16 miliona KM za ovaj vid pomoći. (M. Hurem)