Okončana procedura izbora subjekta koji će vršiti javni prevoz

U Gradskoj upravi Zenica okončana je procedura provedbe javnog poziva za izbor subjekta koji će vršiti javni prevoz na području Grada, potvrdio je Mirsad Heleg, savjetnik gradonačelnik za prostorno uređenje.

Izvršeno je javno otvaranje ponuda i izvještaj sa ocjenom prispjelih ponuda dostavljen je Službi za putnu infrastrukturu, a ona će sačiniti prijedlog za potpis ugovora prema gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću koje donosi konačnu odluku“, pojasnio je Heleg.

Pri tom je istakao da se Gradska uprava ranije opredjelila da će se putem konkursa izabrati jedan privredni subjekt koji će vršiti usluge javnog prevoza, odnosno to može biti i konzorcij sa više učesnika.

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača uključuju obavezu da taj subjekt ima licencu „A“ za prevoz putnika, da ima na raspolaganju 88 autobusa i 42 vozača koji posjeduju važeću licencu“, naglasio je Heleg.

Među kriterijima je i starost i ekološka norma voznih jedinica, kao i cijena jedinične karte kao i mjesečnie, koje ne smiju biti više nego trenutne. (Š. Babić)