Predstavljanje dobrih praksi iz srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u ZDK

Privredna komora Zeničko dobojskog kantona u saradnji sa GIZ-om organizovala je svečanost povodom predstavljanja dobrih praksi iz srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u ZDK i potpisivanje memoranduma o razumijevanju.

Svečanost je bila prilika da se sumiraju dosadašnji uspješni rezultati na ovim značajnim projektima, ali i da se potpišu dva nova memoranduma između GIZ-a i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK u cilju jačanja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja kao i unapređenja okvira za održivo stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju. – Realizirajući planirane aktivnosti u narednom periodu unaprijediti ćemo kompetencije učenika srednjih stručnih škola sa fokusom na zelenu transformaciju kako bi radnu snagu obezbijedili da je konkurentna i radnu snagu koja je sposobna da odgovori izazovima savremenog poslovanja a ujedno ćemo time doprinijeti zapošljivosti takve radne snage, unapređenju poslovanja i konkurentnosti kompanija ZDK a u krajnjem slučaju doprinijeti ćemo i rastu i razvoju odnosno održivom ekonomskom rastu prosperitetu i kantona i federacije, kazala je Diana Bešić, predsjednica Privredne komore ZDK.

Projekte na području našeg kantona provodi Privredna komora na osnovu ugovora o grantu potpisanog sa GIZ-om, a čije provođenje sufinansiraju Švicarska agencija za razvoj i saradnju i Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.  – Švicarska je jedan od važnih faktora u podršci reforme strukovnog obrazovanja u BiH kako kroz saradnju sa GIZ-om tako i kroz druge projekte i u narednom periodu ćemo nastaviti u tom pravcu. Danas smo imali priliku čuti o primjerima dobre prakse i ovo je nešto što treba proširiti na cijelu teritoriju BiH gdje imamo različite aktere u sistemu strukovnog obrazovanja koji zajednički rade na određenim reformama, a ovdje prije svega mislim na kantonalno Ministarstvo obrazovanja i Privrednu komoru koji zajednički identifikuju probleme koji se trebaju rješavati kako bi se strukovno obrazovanje dovelo na nivo koji je zadovoljavajući kako za privatni sektor koji vapi za stručnom radnom snagom kao i za mlade ljude koji traže posao da imaju takve vještine koje su potrebne tržištu rada, kazao je Almir Tanović, rukovodilac programa u sektoru zapošljavanja u Ambasadi Švicarske u BiH.

“Svjesni smo izazova koji su pred nama razvojem tehnologije i nauke, kao i novih potreba tržišta. Bili smo primorani da poduzmemo aktivnosti koje su u nadležnosti našeg Ministarstva i u tom smislu ovo je jedna sjajna sinergija i međusektorska saradnja GIZ-a, Privredne komore i našeg Ministarstva zajedno sa Pedagoškim zavodom a sve u cilju povećanja kompetencija naših srednjoškolaca i srednjeg obrazovanja kako bi na tržištu rada u budućnosti bili bolje plasirani. Na kraju i u smislu zelene transformacije te smo i u tom smislu poduzeli aktivnosti kako bi odgovorili izazovima, zadacima i obećanjima koje smo dali kao država prema Evropskoj uniji”, kazao je Mirza Mušija, kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Zahvaljujući podršci Švicarske i Njemačke Vlade te ekspertnoj i tehničkoj podršci Njemačke organizacije GIZ Privredna komora ZDK zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i ostalim akterima, obrazovnim i drugim institucijama postigla je avangardne iskorake u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. To se odnosi na unapređenje saradnje dva mjesta učenja, potom na unapređenje kvaliteta izvođenja praktične nastave u kompanijama i na unapređenje zakonodavnog okvira za oblast srednjeg stručnog obrazovanja kako u ZDk tako i u Federaciji BiH čime smo kao kanton postali primjer dobre prakse tako i današnje potpisivanje memoranduma o saradnji predstavlja samo nastavak i unapređenje svega što smo uradili do sada, kazali su učesnici.  (B.D.)