Kantonalni sud u Zenici predstavio rezultate rada u 2023. godini

Podaci iz Izvještaja o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2023. godinu ukazuju da je ovaj sud ostvario dobre rezultate rada.

Kvalitet sudskih odluka za sve predmete na nivou suda u 2023. godini iznosi 91,53 posto,dok je godinu dana ranije iznosio 88,60 posto.

Ostvarena kolektivna norma suda za 2023. godinu iznosi 103,22 posto,a u situaciji uračunavanja riješenih predmeta Kantonalnog suda u Sarajevu, od strane sudija ovog suda iznosi 116,21 posto.

Ovaj sud je tokom 2023. godine izrekao osuđujuće presude u 3 predmeta visoke korupcije i jednom predmetu organizovanog kriminala visokog nivoa.

U 2023. godini u radu je bilo ukupno 4 predmeta ratnih zločina,jedan predmet je prenesen,a jedan riješeni prvostepeni krivični predmet okončan je oslobađajućom presudom kojom je obuhvaćeno jedno lice.

Predsjednica Kantonalnog suda Zenica, Snježana Čolaković je istakla da predmeti korupcije i organizovanog kriminala imaju prioritet u radu i pod stalnom su pažnjom uz insistiranje na što efikasnijem postupanju.

-I dalje će, kako je rekla Čolaković,jedan od važnih ciljeva biti što transperentniji rad.

Ostvarena je dobra saradnja sa VSTV-om,Kantonalnim ministarstvom pravosuđa i Pravnim fakultetom u Zenici,čiji su studenti treće godine obavili praksu u ovom sudu.

Broj sudija koji je u 2023. godini rješavao predmete građanskog odjeljenja je 13,krivičnog odjeljenja 6,dok je broj sudije koji je rješavao predmete upravnog odjeljenja 5.

Pod jurisdikcijsom Kantonalnog suda u Zenici su Općinski sud u Zenici,Općinski sud u Visokom sa Odjeljenjem u Olovu,Općinski sud u Ztavidovićima sa Odjeljenjem u Maglaju,Općinski sud u Kaknju,Općinski sud u Žepču i Općinski sud u Tešnju. (Š.B.)