Usvojen Budžet grada za 2024. godinu

Grad Zenica ući će u Novu 2024. godinu sa usvojenim Budžetom u rekordnom iznosu od 112 miliona 929.000 konvertibilnih maraka, odlučeno je većinom glasova na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

U proteklom periodu trajala je javna rasprava po Nacrtu ovog dokumenta, pri čemu su neke stavke uvećane, neke umanjene a uvedene su i neke nove stavke, ukazala je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije.

Na sjednici Vijeća odbijeni su uloženi amandmani vijećnika SDA na Budžet.

Vijeće je prihvatilo i Odluku o izvršenju Budžeta za 2024. godinu.

U dnevnom redu današnje sjednice je između ostalog i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za narednu godinu, Prijedlog Odluke o povjeravanju poslovnih prostora i objekata na upravljanje i korištenju Domu zdravlja, te Prijedlog Strategije razvoja Grada Zenica za period 2024-2027. godina. (Š. B.)