U ZDK danas isplata naknade za budžetske korisnike od 350 KM te po 100 KM pomoći za RVI i borce

U Zeničko-dobojskom kantonu tokom danas će biti isplaćena naknada od 350 KM za 8.314 zaposlenih koji primaju plaću iz budžeta tog kantona, ustanovama kulture te JU Dom penzionera sa stacionarom ZDK i JU Centar za djecu s poteškoćama u razvoju ZDK, kao i po 100 KM pomoći borcima – potvrdila je u izjavi za Fenu resorna ministrica Dženana Čišija.

Osnivači ustanova kulture su lokalne zajednice, ali plaće za zaposlenika te dio troškova rada tih ustanova osigurava se iz budžeta ZDK.

– Zaposlenicima koji primaju plaću iz budžeta našeg kantona, nakanada će biti isplaćena direktno sa računa trezora ZDK na njihove bankovne račune.

Ustanovama kulture, kojih je ukupno 12, kao i dvjema ustanovama iz resora socijalne politike novac će biti isplaćen u tranšama, prema resornnim ministarstvima obrazovanja, nauke, kulture i sporta te rada, socijalne politike i izbjeglica – najavila je ministrica Čišija.

Ona je najavila kako će u isto vrijeme biti isplaćena pomoć intervenirajućeg karaktera za više od 8.000 ratnih vojnih invalida, korisnika egzistencijalne boračke naknade koji primaju ličnu invalidninu, u iznosu od 100 KM.

Vlada je odluku o isplati ove naknade, s namjerom da se ublaže posljedice inflacije i rast troškova života, donijela prošle sedmice, a premijer Nezir Pivić tada je istakao kako ova naknada nije vezana za mogućnost isplate do dvije prosječne plaće po Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada ZDK će za isplatu naknade budžetskim korisnicima te zaposlenim u ustanovama kulture tog kantona, kao i dvije ustanove socijalne skrbi, izdvojiti oko 2.909.900 KM te dodatnih više od 800.000 KM za ratne vojne invalide, korisnike egzistencijalne naknade koji primaju ličnu invalidninu.

Fena.ba