Književne promocije obilježile 2023. godinu u Gradskoj biblioteci Zenica

Gradska biblioteka u Zenici ove je godine imala rekordan broj književnih promocija. Kažu da je to uvertira za narednu godinu u kojoj obilježavaju značajan jubilej – 70 godina postojanja i rada.

Godina koju ispraćamo za Gradsku biblioteku je obilježila i pojačana nabavka novih književnih naslova gdje su se, po riječima direktora, Nermina Ormanovića držali ekonomskih kriterija ali, prije svega, čitalačkih želja.

Ova je ustanova organizovala niz manifestacija i učestvovala na onim koje je organizovao Grad. Na „Zeničkom proljeću” smo imali tri programa, a „Ljeto u biblioteci“ proteklo je uz preko 50 programa za djecu, mlade i odrasle. Obimom je to, do sada, bila najveća manifestacija. I tradicionalna manifestacija “Mjesec knjige” imala je, do sada, najveći programski obim“.

Ranijih godina, primjećuje Ormanović, zenički književnici nisu baš često imali promocije i zato je ove godine akcenat stavljen na njih.

Kroz Fondaciju za izdavaštvo objavili smo dvije knjige zeničkih autora. Radi se o knjizi filozofije Senada Arnauta, asistenta na zeničkom Univerzitetu, te Adnadinu Jašareviću, direktoru Muzeja grada Zenice kojem je štampana knjiga poezije. Svoje promocije imale su i mlade literarne snage: Emina Selimović, Safija Vehabović, Azemina Krehić, Vernes Subašić…

Gradska biblioteka ima oko pet hiljada članova i svake godine obnavlja članstvo. Upravo u tom segmentu mogu da primjete demografske trendove.

Slabije je učlanjenje djece jer ih manje i ima što je primjetno kod upisa u škole. Zato je ove godine i pojačana aktivnost sa predškolskim ustanovama, a vrlo korisnom se pokazala i nova dječija čitaonica“.

Naredna godina trebala bi biti naročito plodna jer Gradska biblioteka planira da dostojno obilježi svoj 70-ti rođendan. (D. T.)