Izložba Ars Aevi Tour

Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi, koji djeluje pod okriljem JU „Gradski muzeji“ Sarajevo, pokrenuo je izložbenu kampanju Ars Aevi Tour u cilju promocije vrijednosti kolekcije i dometa savremene umjetnosti uopće, te povezivanja s institucijama kulture i publikom u Bosni i Hercegovini.

Izložba podrazumijeva izbor od devet umjetničkih radova bosanskohercegovačkih i međunarodnih umjetnika/ca čija djela nisu izložena u stalnoj postavci Kolekcije Ars Aevi, a posjeduju izuzetnu umjetničku vrijednost.

Nakon uspješne izložbe realizirane u saradnji sa Zavičajnim muzejom u Travniku, izložbene aktivnosti Ars Aevi Tour nastavljene su u saradnji sa Muzejom grada Zenica. U okviru zeničke izložbe 26. decembra, organizirana je projekcija video rada The Passing američkog umjetnika Bill Viole. Izložbi je prethodilo predstavljanje kolekcije Ars Aevi, te predavanje na temu „Kako posmatrati video umjetnost?“

Izložba Ars Aevi Tour aktivnost je projekta „Od utopije do realizacije, promocija Kolekcije Ars Aevi“ koji je finansiran sredstvima Javnog poziva za sufinasiranje projekata kulture Ministartva za kulturu i sport Kantona Sarajevo.