Centar za socijalni rad Zenica: Obavijest za obnovu prava na dječiji dodatak

 JU Centar za socijalni rad Zenica će od 18.12. do 22.12.2023. godine, u vremenskom periodu od 10 do 12 sati, početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak utvrđen u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodici FBiH, za sve one koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u februaru 2023. godine, odnosno kojima se pravo priznaje od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine.

Isti su dužni da do 22.12.2023. godine uz ispunjen zahtjev ( može se preuzeti u Centru ili na web stranici Centra) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Ovjerena kućna lista ( navesti sve članove domaćinstva).

2) CIPS – dokaz o prebivalištu ne stariji od 3 mjeseca. Za sve članove domaćinstva navedene na kućnoj listi dostaviti CIPS sa istim adresama prebivališta. U slučaju da navedeno nije moguće urediti u smislu da svi članovi domaćinstva imaju istu adresu prebivališta, dostaviti pisanu izjavu u kojoj će se objasniti zašto se adrese prebivališta ne mogu uskladiti a svako obrazloženje će cijeniti Centar prilikom izrade rješenja. Izjava ne mora biti ovjerena.

3) Uvjerenje o nezaposlenosti ne starije od mjesec dana za sve punoljetne članove domaćinstva – Služba za zapošljavanje Zenica.

4) Ovjerene izjave za sve članove domaćinstva da u toku 2023. godine nisu ostvareni prihodi po osnovu nasljedstva i životnog osiguranja. Podnosilac zahtjeva može jednom izjavom obuhvatiti svu maloljetnu djecu i sebe. ( Npr. Majka izjavljuje da nije ostvarila prihode i u izjavi navodi da je isto slučaj i za maloljetnu djecu navodeći pri tome i imena djece). Ukoliko su prihodi ostvareni navesti u kojem iznosu.

5) Pisana izjava da se dokazi i činjenice iz preostale predate dokumentacije iz FEBRUARA 2023. godine, nisu mijenjali odnosno da nije došlo do izmjena u sadržaju iste ( rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu itd.) Izjava ne mora biti ovjerena.

Nepotpune zahtjeve Centar neće zaprimati.

Ostalu potrebnu dokumetnaciju će kao i prethodnih godina službenim putem prikupljati Centar.

Zahtjevi će se primati na sporednom ulazu u Centar ( ulaz na desnoj strani u zgradu ) svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati.

Također svi oni koji su predali zahtjev u toku januara i februara 2023. godine a koji su odbijeni rješenjem Centra, nakon čega su uložili žalbu Federalnom ministarstvu, a koje još nisu riješene, mogu također dostaviti traženu dokumentaciju, kako u slučaju pozitivnog ishoda po osnovu podnesene žalbe ne bi izgubili mogućnost ostvarivanja prava za određeni vremenski period.

NAPOMENA: Prilikom predaje zahtjeva na uvid donijeti i rješenje o priznavanju prava.