Provjera spiskova domaćinstava

Uskoro bi se trebalo znati koja domaćinstva su ostvarila pravo na finansijsku pomoć EU u okviru energetskog paketa.

Nakon provjere u Poreznoj upravi preliminarne spiskove objaviće na svoj stranici Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a za one koji budu odbijeni biće rok za podnošenje žalbi. Prema riječima resornog ministra isplata sredstva bi mogla početi u prvim danima nove godine.

U Poreznoj upravi se upoređuju podaci svih onih koji su aplicirali za pomoć u nabavci ogrjeva od Evropske unije. Spiskovi se provjeravaju algoritmima, kroz softver koji isključuje ljudsku grešku, kaže resorni federalni ministar Adnan Delić. Tako ćemo imati kompletnu sliku o tome ko je stekao pravo na ovu pomoć, a koja su to domaćinstva odbijena, zbog toga što eventualno imaju člana porodice sa primanjima višim od propisanih.

U našem ministarstvu će se tada kreirati preliminarne liste onih koji ispunjavaju uslove i onih koji su odbijeni jer imamo raznih aplikacija. Imamo situacija da jedna osoba podnijela više prijava i to s različitim podacima u tim prijavama. U svakom slučaju svi oni koji ne ispunjavaju uslove imaće priliku da ulože žalbu, a nakon što prođe i taj period napraviće se konačne liste koje će Odlukom Vlade Federacije BiH biti potvrđene“, kazao nam je Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.

Kada je u pitanju podnošenje žalbi korisnicima će jasne upute dati iz ovog ministarstva, na vrijeme će biti obavješteni kako bi znali gdje i kako podnose žalbu, dodaje Delić. Nakon što i žalbe budu obrađene biće potrebna još samo odluka vlade da se počne s isplatom. Ministar se nada da će sav posao završiti do kraja ove godine, i da će sredstva početi isplaćivati gradovima i kantonima kako bi oni dalje novac uplatili na račune domaćinstava.

Lako će biti provjeriti jeste li stekli pravo ili ste odbijeni. Biće link na službenoj stranici federalnog ministarstva, a vjerovatno i na web stranicama gradova i općina. Biće dovoljno unijeti samo matični broj. Dakle za starije korisnike biče potrebna pomoć mladih, a sudeći po ovome što je kazao ministar Adnan Delić novac iz EU energetskog paketa pomoći stanovništvu Federacije BiH više od 100.000 domaćinstava moći će trošiti u prvim danima naredne godine.  (A. H)