ZDK: Skupština podržala inicijative iz oblasti socijalne zaštite

FOTO: zdk.ba

Na jučer održanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona razmatrane su inicijative kojima je cilj poboljšanje u ostvarivanju određenih prava iz oblasti socijalne zaštite.

Prva od njih, koja je razmatrana kao treća tačka dnevnog reda je inicijativa Gorana Bulajića, zastupnika u Skupštini Zeničko- dobojskog kantona za izmjene i dopune člana 120. i 126. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Njome se, kako je pojasnio predlagač, rješava vakuum kada su žene porodilje na porodiljskom gdje se vode kao uposlenice centara za socijalni rad, pri čemu zakon nije omogućavao da se poslodavci uključe u taj proces i da snose troškove iako su sredstva obezbijeđena. Po novom prijedlogu poslodavci će snositi trošak i na kraju će ga refundirati.

Druge dvije inicijative došle su iz nevladinog sektora, a tiču se ukidanja cenzusa za djecu sa invaliditetom kao kriterija u ostvarivanju prava na dječiji dodatak, te u vezi s tim pomjeranje stepena invaliditeta na 60 posto, a druga inicijativa podrazumijeva stabilniju finansijsku budžetsku podršku radu Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom i servisnih centara na području kantona.

Kroz ove inicijative uspjeli smo svi i svi su na dobitku, jačamo NVO i bit ćemo u prilici nastaviti sa pružanjem usluga osobama sa invaliditetom“, istakao je Selvedin Dedić, direktor Kantonalnog udruženja Dlan.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Vladu da povodom inicijative zastupnika Gorana Bulajića, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. (Š. B.)